algemene voorwaarden

Aanmelding en betaling

 • Door inschrijving voor een of meerdere van onze cursussen verplicht u zich het gehele bedrag met betrekking tot deze cursussen te betalen.
 • Bij annulering voor aanvang van de cursus brengen we € 15,- administratiekosten in rekening.
 • Het niet kunnen volgen van danslessen door verhindering, vakantie, ziekte/ongeval e.d. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige cursusgeld te voldoen.
 • Bij het voortijdig beëindigen van de cursus bent u verplicht het volledige cursusgeld te voldoen.
 • Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus volledig te zijn voldaan. Betalen kan geschieden op twee manieren:
  – Contante betaling of
  – Door middel van overboeking op rekening NL61RABO362148457 t.n.v. Michael MD te Capelle aan den IJssel onder vermelding van naam, cursusnaam en lesdag.
 • Betalingen worden niet geretourneerd, mits de cursus door ons wordt geannuleerd. Betalingen zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus en periode waarvoor wordt ingeschreven.
 • Bij verhuizing, wijziging van telefoonnummer en/of e-mail adres verzoeken we u uw nieuwe persoonsgegevens door te geven.
 • Bij het inschrijven wordt uw e-mail adres toegevoegd in ons mailingbestand. Hierdoor ontvangt u automatisch onze nieuwsbrieven. Indien u deze niet wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden in de nieuwsbrief zelf of door ons een e-mail te sturen met als onderwerp ‘Afmelden nieuwsbrief’.

 

Danslessen

 • Alle lessen zijn persoonsgebonden en niet aan derden overdraagbaar.
 • Bij afwezigheid dient u zich minimaal 24 uren van te voren af te melden. Alleen op deze manier kunnen gemiste lessen gedurende de cursusperiode in overleg met de leraar ingehaald worden.
 • Het inhalen van een gemiste les dient ook 24 uur van de te voren doorgegeven te worden.
 • Gemiste (en niet ingehaalde) lessen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende cursus.
 • Wij houden ons het recht voor om in bepaalde gevallen personen te weigeren van deelname aan de cursus zonder opgaaf van redenen.
 • De leraar bepaalt het lesniveau van de leerling, ongeacht eerder danservaring van de cursist.
 • Dansen is een gezamelijke bezigheid. Hierbij wordt persoonlijke hygiëne erg op prijs gesteld. Namens alle overige cursisten hechten wij er dus ook groot belang aan dat iedere cursist schoon en verzorgd op de lessen verschijnt.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.
 • De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt aan het pand of aan goederen die zich het pand bevinden.
 • Aangezien er vaak een tekort is aan heren of dames in de diverse groepen is het mogelijk dat cursisten in overleg met de docent ook op andere dagen de lessen gratis volgen. Deze extra gratis deelname aan de lessen is alleen toegestaan in groepen van het eigen niveau of lager.
 • Indien u zonder partner op les komt, kunnen wij u niet garanderen dat u de hele les met een partner kunt dansen. Bij een tekort aan partners zal er steeds gewisseld worden.
 • Het is niet toegestaan om film/video opnames te maken tijdens de danslessen, tenzij de docent hiervoor toestemming heeft verleend.
 • De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. De door u aan ons opgegeven persoonsgegevens blijven strikt geheim en wij zullen uw gegevens dan ook niet aan derden ter beschikking stellen.
 • Op onze dansavonden en of danslessen worden wel eens foto’s en video-opnames gemaakt. Wij houden ons het recht voor om de foto’s en videobeelden te publiceren op onze of andere website en tevens te gebruiken voor promotionele activiteiten zonder eerst toestemming te vragen aan degenen die op de foto’s of videobeelden voorkomen.
 • Verzoeken om bepaalde foto’s/videobeelden te verwijderen zullen dan ook niet worden gehonoreerd, tenzij vooraf aan de organisatie duidelijk was aangegeven dat men niet wenst vastgelegd te worden!
X